“KAKO TO” Vukadin i HNP sa Ramom, Almom, Samirom i Šemsudinom na izbornim listama – u borbu za hrvatski nacionalni pomak

Površnom analizom navedenih imena, može se zaključiti da ovo nisu tradicionalna hrvatska imena. Zainteresiralo nas je, kao i cjelokupnu hrvatsku javnost, jesu li ovo Hrvati koji su se našli na listama Hrvatskog nacionalnog pomaka, a koji eventualno mogu predstavljati legitimne Hrvate u zakonodavnim tijelima BiH i FBiH nakon održavanja Općih izbora 2022. godine?