Nakon što smo pisali o događanjima u Gradskom vijeću Livna vezano za izbor predsjednika Gradskog izbornog povjerenstva Livna, došlo je do novih tenzija.

Rezultat te sjednice GV je kaznena prijava protiv osobe koja je snimala samu sjednicu. U članku koji smo objavili možete i poslušati cijeli snimak.

Tada je na sjednici Ivica Brešić ispred HRS-a optužio Jandru Hrgića iz ŽNL da “dobro pliva u vodama namještanja GIP-a”. Obzirom da se radi o optužbama za namještanje, obratili smo se stranci ŽNL za komentar, a oni su objavili priopćenje.

U iscrpnom priopćenju su pokušali objasniti cijeli tijek izbora članova GIP-a, a u konačnici i izbor predsjednika GIP-a, gdje je sve kulminiralo.

ŽNL kaže da su problemi počeli od samih početaka cijelog procesa još u travnju 2021. godine. U GIP se biraju 3 osobe. Nakon natječaja jedna osoba je imala 42 boda, a sljedeće tri osobe su imale po 39 bodova. Problem je nastao kako da izaberu dvije osobe od ove tri koje su imale jednak broj bodova.

Iako su natječajem prednost imale 3 osobe sa po 39 bodova, na kraju je dvoje “izvisilo” jer je izabran netko s manje bodova

Tada je GV Livna pristupilo izjašnjavanju za svaku osobu koja se prijavila na natječaj. Glasanjem su izabrane 3 osobe: 1. s liste (42 boda), 2. s liste (39 bodova) i 5. s liste (38 bodova). Dakle iako su natječajem 2 osobe imale više bodova, ipak je jedan od izabranih članova bila osoba sa manje bodova.

ŽNL napominje da bi ovaj izbor okončao postupak da se uz odluku o izboru dalo i odgovarajuće objašnjenje.
U konačnici je ovaj izbor propao jer se jedan od prijavitelja na natječaj žalio Apelacijskom sudu BiH, nakon čega je pokrenut novi poziv za izbor članova GIP-a Livno.

ŽNL: Josip Vidović je u sukobu sa Pravilnikom GIP-a i nije mogao biti biran

U novom, drugom po redu pozivu, prvi na listi je dobio Josip Vidović (sada izabran kao predsjednik GIP-a). Na 13. sjednici se glasalo za novu listu, ali ona nije usvojena. ŽNL kaže da je Josip Vidović nije mogao biti izabran jer je bio u sukobu sa Pravilnikom GIP-a.
Tada su se vijećnici izjašnjavali za svakog kandidata s liste pojedinačno. Prvog (Josipa Vidovića) je podržao samo HDZ BiH, drugog nisu podržali HDZ i HRS, trećeg nisu podržali HDZ, HRS i SDP. U konačnici nijedan član nije imao većinu i članovi GIP-a opet nisu izabrani. ŽNL naglašava da su oni podržali sljedeće članove liste, osim Josipa Vidovića.

ŽNL: HRS je manipulirao izborom i nikog nije podržao jer njihov član nije bio na listi

ŽNL na kraju priopćenja kaže da je HRS kriv jer GIP nije izabran tada. Tvrde da je HRS manipulirao glasanjem jer na listi za GIP nije bio kandidat HRS-a.

Odluka o neizglasavanju liste je poslana Središnjem izbornom povjerenstvu koje je naložilo GV da izabere članove prema bodovanju sa drugog poziva. To je učinjeno i član je postao i Josip Vidović.

HRS: Ako je kandidatkinji sestra u Povjerenstvu za izbor, i ako joj sestra daje bodove, ne vidimo tu sukob interesa

Nakon svega i HRS donosi svoje viđenje cijelog slučaja.
Vezano za prvi natječaj kažu da je Apelacijski sud BiH poništio natječaj jer Slađana Pejaković bila u sukobu interesa jer joj je sestra bila u Povjerenstvu koje boduje kandidate. HRS u priopćenju ironično kaže da se radi od “navodnom sukobu interesa”.

Za drugi natječaj/poziv pravdaju se da nije izglasan na GV jer je prvi na listi Josip Vidović. Tada oni na glasanju nisu bili protiv, nego su bili suzdržani.

HRS: ŽNL je sve dogovorio sa HDZ, HDZ 1990 i SDA i u 10 minuta su sve organizirali protivno pravilnicima i zakonima

HRS kaže da je tada došlo do političkog dogovora između HDZ BiH, HDZ 1990, SDA i ŽNL. Tvrde da je tada suprotno Pravilniku GV Livno na dnevni red stavljena točka o glasanju za članove GIP-a, a da je prijedlog za članove podnio Jandre Hrgić iz ŽNL koji je bio predsjednik Povjerenstva za imenovanje članova. HRS kaže da je on otišao kući po papire, sazvao sjednicu Povjerenstva i dostavio taj prijedlog, a sve u 10 minuta prije početka sjednice GV. Kažu da su sadašnji članovi GIP-a, zapravo članovi HDZ-a, HDZ-a 1990 i ŽNL-a.

HRS: CIK je nelegalan

Na kraju priopćenja HRS kaže da je Središnje izborno povjerenstvo (CIK) kao institucija nelegalno. Tvrde da je taj “nelegalni CIK” sudjelovao u namještanju članova GIP-a, a da “ono biće” koje je to dogovaralo sa “nelegalnim CIK-om” izborilo šansu da pokuša krasti na izborima.

Mi sada postavljamo pitanja sami sebi.

Kako je moguće da je na natječaju izabran netko tko je imao manje bodova od drugih članova na listi?

Zašto je ŽNL dopustio da Josip Vidović bude na listi koja se boduje, ako tvrde da ne zadovoljava uvjete natječaja?

Zašto je HRS na prvom glasanju za Josipa Vidovića kao člana GIP-a bio SUZDRŽAN, a zašto nije bio PROTIV? I zašto nisu podržali ostale kandidate , osim Vidovića, nego su ostali suzdržani?

Koja je tvoja reakcija na ovu objavu?
1
0
1
1
0
0
2
Pošalji prijateljima objavu porukom ili podijeli na društvenim mrežama: